Sửa lỗi Getway Xiaomi bị đóng port, không thêm được vào hass - Fix getway xiaomi close port

Đây là video hướng dẫn sửa lỗi Close Port Của hub xiaomi để thêm vào Home Assistant.
Các bạn cần 1 chiếc Usb Uart để thực hiện.
code mở port:
psm-set network.open_pf 3
code check
psm-get network.open_pf
check port: map -sU -Pn 192.168.1.22 -p 9898,4321
Mua hàng Smart Home link: https://shopee.vn/thaihung210292

Sửa lỗi Getway Xiaomi bị đóng port, không thêm được vào hass – Fix getway xiaomi close port

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE