T.O.P – TURN IT UP M/V

T.O.P - TURN IT UP M/V

Available on iTunes @ http://smarturl.it/T.O.PTurnItUp

#BIGBANG #빅뱅 #TOP #TURNITUP

More about BIGBANG @
http://ygbigbang.com/
http://www.facebook.com/bigbang
http://www.youtube.com/BIGBANG
http://iTunes.com/BIGBANG
http://sptfy.com/BIGBANG
http://weibo.com/bigbangasia

T.O.P – TURN IT UP M/V

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *