TÀI LIỆU ÔN THI VÀ MẸO LÀM BÀI THI TOPIK |Học tiếng Hàn |Bình Soo

#mẹolàmbàithiTOPIK #tàiliệuônthi #chứngchỉtiếngHàn #TOPIK

Tiếp nối video học thi TOPIK lần trước, hôm nay sẽ là một video về những tài liệu mình đã sử dụng cũng như những mẹo để làm bài thi hiệu quả hơn. Hi vọng video này sẽ giúp bạn học thi tốt hơn và đạt được số điểm như mong muốn.
Đừng quên kết nối với mình qua facebook và instagram nhé
facebook: https://www.facebook.com/Binhsoo
instagram: https://www.instagram.com/binhsoo/

Các thông tin được nhắc đến trong video:
Học như thế nào để đạt được CHỨNG CHỈ TIẾNG HÀN TOPIK 6???

Sách 한국어능력시험 TOPIK II 한 번에 통과하기
http://www.yes24.com/Product/goods/57240665
Sách 외국인을 위한 한국어 어휘연습 고급
http://www.yes24.com/Product/goods/5814465
Sách 한국에서 자주 쓰이는 관용 표현 100가지
http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?mallGb=KOR&ejkGb=KOR&barcode=9788956057088
Kho tư liệu đề thi:
http://studytopik.go.kr/sub-1/link_url.asp?ma_url=sub_1#

☞ Do not Reup

TÀI LIỆU ÔN THI VÀ MẸO LÀM BÀI THI TOPIK |Học tiếng Hàn |Bình Soo

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE