Tạo bảng – Chèn, xóa Cột – Chèn, xóa Hàng – Gộp Ô trong Word 2010

Tạo bảng - Chèn, xóa Cột - Chèn, xóa Hàng - Gộp Ô trong Word 2010

Hướng dẫn cách Tạo bảng, chèn cột, xóa cột, chèn hàng xóa hàng, chèn ô xóa ô… trong Word 2007, 2010, 2013, 2016
Cách đặt tab trong Word: http://bit.ly/2ydrozT
Định dạng bảng trong Word: http://bit.ly/2B7GoEY
Chia cột chèn các đối tượng trong Word: http://bit.ly/2C1jxZ9
Tạo mục lục tự động trong Word: http://bit.ly/2yd9fBV
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode: http://bit.ly/2BYx2sF
Tự Học Micosoft Word 2010, 2013, 2016 Cơ bản và nâng cao
https://goo.gl/udG8DP
Subsires: https://goo.gl/hZh8oL
Facebook: https://goo.gl/DeAEms
WebSite: https://goo.gl/BeyAXn
Một số Mẹo và lỗi thường gặp trong Word: https://bit.ly/2WCc2S8

Tạo bảng – Chèn, xóa Cột – Chèn, xóa Hàng – Gộp Ô trong Word 2010

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *