TẬP KHI NÀO là tốt nhất trong ngày | When Is The Best Time To Workout | SHINPHAMM

TẬP KHI NÀO là tốt nhất trong ngày | When Is The Best Time To Workout | SHINPHAMM

Tập khi nào là tốt nhất? Cơ thể của chúng ta hoạt động theo nhịp sinh học nhưng liệu nhịp sinh học này có ảnh đến việc luyện tập và lựa chọn thời gian để tập của chúng ta không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này và lựa chọn cho mình thời gian tập phù hợp nhất ?

Các nghiên cứu trong video:
1. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Effect+of+Training+at+a+Specific+Time+of+Day%3A+A+Review&btnG=
2. https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2009/12000/Effect_of_Time_of_Day_Specific_Strength_Training.5.aspx

#SHINPHAMM #FAQ #TAPKHINAO

———-

Follow Us:
► Facebook: https://www.facebook.com/shinnphamm (Shin Phamm)
► Instagram: https://www.instagram.com/shinphamm (@shinphamm)
► Camera & Video: https://www.facebook.com/AnhThe.Ng

TẬP KHI NÀO là tốt nhất trong ngày | When Is The Best Time To Workout | SHINPHAMM

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *