Thầy Giản Tư Trung nói về "Đổi mới giáo dục"

Theo Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung – Viện trưởng Viện phát triển Giáo dục IRED: “Để đổi mới Giáo dục tại Việt Nam, cần có 3 việc để làm: Thứ nhất là cần làm rõ “Giáo dục mới” là gì; Thứ hai là phải hiểu rõ của Giáo dục hiện nay như thế nào; Thứ ba là tìm cách thức để chuyển đổi từ hiện trạng giáo dục hiện tại sang Giáo dục mới ra sao”.
HTV9 vừa có buổi phỏng vấn chuyên sâu với Viện trưởng Giản Tư Trung để làm rõ vấn đề cải cách Giáo dục ở nước ta hiện nay.

Thầy Giản Tư Trung nói về "Đổi mới giáo dục"

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE