Thợ tóc là ROBO hay NGHỆ SĨ | 4RAU ĐÀO TẠO BARBER – HỌC VIỆN CẮT TÓC NAM

Thợ tóc là ROBO hay NGHỆ SĨ | 4RAU ĐÀO TẠO BARBER - HỌC VIỆN CẮT TÓC NAM

Like videos và subscribes #4RAU để xem thêm nhiều video mới nhất nhé! #barbershop #saigon

? 4RAU Barber Shop, the first leading barber shop in Ho Chi Minh City, Vietnam! Establish since 2015, the 4RAU is a ‘Vintage Hipster Biker’ barber shop that offers today’s gentlemen a setting where they can sit back, relax and experience the “New Age” style of male grooming services.

We are offering haircuts, hair styling, shaving.
Recent visitors to the shop include not only local people but also foreigners.

? FOLLOW Hà Hiền & 4RAU BARBER tại:
☑️ Website: https://www.4rau.com
☑️ Facebook: https://www.facebook.com/4raushop
☑️ Instagram: https://www.instagram.com/4raubarbershop/
Email: 4raubarbershop@gmail.com

? 4RAU BARBER SHOP – ADDRESS:
? 634 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10.

? 77 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. [LUXURY]

? 19 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

☎️Hotline : 0933945339 – 0934978928

Music by Ryan Little

Thợ tóc là ROBO hay NGHỆ SĨ | 4RAU ĐÀO TẠO BARBER – HỌC VIỆN CẮT TÓC NAM

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Like videos và subscribes #4RAU để xem thêm nhiều video mới nhất nhé! #barbershop #saigon ? 4RAU Barber Shop, the first leading barber shop in Ho Chi Minh City, Vietnam! Establish since 2015, the 4RAU is a ‘Vintage Hipster Biker’ barber shop that offers today’s gentlemen a setting where they can sit back, relax and…

Like videos và subscribes #4RAU để xem thêm nhiều video mới nhất nhé! #barbershop #saigon ? 4RAU Barber Shop, the first leading barber shop in Ho Chi Minh City, Vietnam! Establish since 2015, the 4RAU is a ‘Vintage Hipster Biker’ barber shop that offers today’s gentlemen a setting where they can sit back, relax and…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *