TIẾT 5: LỜI DẪN LỄ VU QUY-Đào Tạo Mc Sự Kiện.

TIẾT 5: LỜI DẪN LỄ VU QUY-Đào Tạo Mc Sự Kiện.

Tiết 5: Lời dẫn chi tiết Lễ Vu Quy.
– Các nghi thức và nghi lễ:
1: Phát Biểu
2: Cơi trầu xin dâu
3: Trao hoa và Lễ gia tiên
.
.
– Học viên học theo thứ tự số tiết đã ghi.
Các bạn học viên chép đầy đủ, chỉnh sửa lời dẫn cho phù hợp bối cảnh.

TIẾT 5: LỜI DẪN LỄ VU QUY-Đào Tạo Mc Sự Kiện.

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *