Toán học 7 – Ôn tập chương II – Cô Nguyễn Hà Nguyên (DỄ HIỂU NHẤT)

Toán học 7 - Ôn tập chương II - Cô Nguyễn Hà Nguyên (DỄ HIỂU NHẤT)

? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack tại: https://bit.ly/30CPP9X.
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585

Toán học 7 – Ôn tập chương II
00:00 Bài tập
01:16 Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại Số (trang 76 SGK Toán 7 tập 1)
26:17 Bài 48 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1)
35:43 Bài 49 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1)
42:52 Bài 50 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
53:31 Bài 51 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
59:37 Bài 52 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
01:08:23 Bài 53 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
01:21:13 Bài 54 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
01:30:04 Bài 55 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1)
01:38:25 Bài 56 (trang 78 SGK Toán 7 Tập 1)

Video bài học hôm nay, cô hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Ôn tập chương II trong chương trình học Toán học 7. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết nhất các bài tập trong sách đầy đủ và nhanh nhất nhé. Theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack, #toan7 , #ontapchuong2

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 7 – Cô Nguyễn Hà Nguyên:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aNtE7ODNBlHBZ8ZWiHorq_c
Danh sách các bài giải SGK Toán học 7 – Cô Nguyễn Ngọc Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aPPhHl85NS1Vy8r0CjtUoP0
▶ Danh sách các bài giải SGK Sinh học 7:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aNOrT6bftmQqCQQhPaWJrTH
▶ Danh sách các bài giải SBT Toán học 7:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aMQi3a2T8gpFuWKKX8NpBEA
▶ Danh sách các bài giải SGK Vật lý 7:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aM90YOT8sWJMUdB4HSzrLsY
▶ Danh sách các bài giải SBT Vật lý 7:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aOdHqu1iQkltXGq_5bmjg_6
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng anh 7:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDly2FSuA2aNX2xwUCH4fhcVR84O-s4D1

Toán học 7 – Ôn tập chương II – Cô Nguyễn Hà Nguyên (DỄ HIỂU NHẤT)

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack tại: https://bit.ly/30CPP9X. ☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585 Toán học 7 – Ôn tập chương II 00:00 Bài tập 01:16 Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại Số (trang 76 SGK Toán 7 tập 1) 26:17 Bài 48 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1)…

? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack tại: https://bit.ly/30CPP9X. ☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585 Toán học 7 – Ôn tập chương II 00:00 Bài tập 01:16 Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại Số (trang 76 SGK Toán 7 tập 1) 26:17 Bài 48 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *