Tổng Hợp Ngữ Văn 12 – Học Cực Nhanh – Ôn Thi Đại Học

Tổng Hợp Ngữ Văn 12 - Học Cực Nhanh - Ôn Thi Đại Học

Video tổng hợp 11 bài văn lớp 12 thường xuyên ra thi đại học, cùng ôn thi để nắm chắc kiến thức và đạt điểm thật cao trong kì thi này các bạn nhé!
Bài 1: 00:23:15 Tây Tiến
Bài 2: 06:02 Việt Bắc
Bài 3: 09:42 Đất Nước
Bài 4: 15:55 Sóng
Bài 5: 19:03 Người Lái Đò Sông Đà
Bài 6: 24:28 Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông
Bài 7: 28:20 Vợ Chồng A Phủ
Bài 8: 33:03 Vợ Nhặt
Bài 9: 39:48 Rừng Xà Nu
Bài 10: 44:15 Chiếc Thuyền Ngoài Xa
Bài 11: 48:24 Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

Tổng Hợp Ngữ Văn 12 – Học Cực Nhanh – Ôn Thi Đại Học

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Video tổng hợp 11 bài văn lớp 12 thường xuyên ra thi đại học, cùng ôn thi để nắm chắc kiến thức và đạt điểm thật cao trong kì thi này các bạn nhé! Bài 1: 00:23:15 Tây Tiến Bài 2: 06:02 Việt Bắc Bài 3: 09:42 Đất Nước Bài 4: 15:55 Sóng Bài 5:…

Video tổng hợp 11 bài văn lớp 12 thường xuyên ra thi đại học, cùng ôn thi để nắm chắc kiến thức và đạt điểm thật cao trong kì thi này các bạn nhé! Bài 1: 00:23:15 Tây Tiến Bài 2: 06:02 Việt Bắc Bài 3: 09:42 Đất Nước Bài 4: 15:55 Sóng Bài 5:…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *