Toyota Vios khan hàng, Hyundai Accent 2021 đội giá - khách mua xe cuối năm méo mặt

Trong tháng 12, Toyota Vios được bán đúng giá niêm yết và lượng hàng còn khá ít trong khi Hyundai Accent 2021 đang được bán cao hơn giá niêm yết 20-40 triệu đồng.
#AutoBikes, #Vios, #Accent

Toyota Vios khan hàng, Hyundai Accent 2021 đội giá – khách mua xe cuối năm méo mặt

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE