Từ Vựng Tiếng Anh Các Loại Đồ Ăn/Foods Name in English/English Online (new)

Từ Vựng Tiếng Anh Các Loại Đồ Ăn/Foods Name in English/English Online (new)

Từ vựng chủ đề các loại đồ ăn mình đã từng làm 1 video rồi, nhưng mình làm thêm video này để các bạn học từ tốt hơn vì nó có đọc lặp từ 3 lần. Nếu các bạn không thích phiên bản này thì có thể xem phiên bản cũ theo link sau đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Td6Hu0i4IXI
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn học tốt và thành công.
Youtube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber
Facebook page:
https://www.facebook.com/T%E1%BB%AB-V%E1%BB%B1ng-Ti%E1%BA%BFng-Anh-English-Vocabulary-454563425363791

Từ Vựng Tiếng Anh Các Loại Đồ Ăn/Foods Name in English/English Online (new)

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *