Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Cảm xúc/Feeling/ English online

Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Cảm xúc/Feeling/ English online

How are you feeling?
I am happy because you are watching my video.
Let’s share and comment your feeling today.
Youtube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber
Facebook page:
https://www.facebook.com/T%E1%BB%AB-V%E1%BB%B1ng-Ti%E1%BA%BFng-Anh-English-Vocabulary-454563425363791

Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Cảm xúc/Feeling/ English online

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

How are you feeling? I am happy because you are watching my video. Let’s share and comment your feeling today. Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber Facebook page: https://www.facebook.com/T%E1%BB%AB-V%E1%BB%B1ng-Ti%E1%BA%BFng-Anh-English-Vocabulary-454563425363791 Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Cảm xúc/Feeling/ English online Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

How are you feeling? I am happy because you are watching my video. Let’s share and comment your feeling today. Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber Facebook page: https://www.facebook.com/T%E1%BB%AB-V%E1%BB%B1ng-Ti%E1%BA%BFng-Anh-English-Vocabulary-454563425363791 Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Cảm xúc/Feeling/ English online Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *