Tutorial Animasi Text | Adobe Premiere Pro

Tutorial Animasi Text | Adobe Premiere Pro

Hallo Teman’s gimna kabarnya hari ini?
jangan lupa berkarya HARI INI..

Thank You Music :
Sandcastle by Declan DP Music https://soundcloud.com/declandp
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5qx6r1jfnBA

#StopReupload

Sosial Media :
facebook : https://www.facebook.com/vy.puttra
instagram : https://www.instagram.com/puttra_vy/

Alat Tempur :
Canon 700D
Lensa Canon 50mm
Drone Mavic Pro

For booking and/or business inquiries please contact me.

Tutorial Animasi Text | Adobe Premiere Pro

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Hallo Teman’s gimna kabarnya hari ini? jangan lupa berkarya HARI INI.. Thank You Music : Sandcastle by Declan DP Music https://soundcloud.com/declandp Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b… Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5qx6r1jfnBA #StopReupload Sosial Media : facebook : https://www.facebook.com/vy.puttra instagram : https://www.instagram.com/puttra_vy/ Alat Tempur : Canon 700D Lensa Canon…

Hallo Teman’s gimna kabarnya hari ini? jangan lupa berkarya HARI INI.. Thank You Music : Sandcastle by Declan DP Music https://soundcloud.com/declandp Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b… Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5qx6r1jfnBA #StopReupload Sosial Media : facebook : https://www.facebook.com/vy.puttra instagram : https://www.instagram.com/puttra_vy/ Alat Tempur : Canon 700D Lensa Canon…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *