VÌ SAO NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHẲNG GIỐNG AI

VÌ SAO NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHẲNG GIỐNG AI

Một bộ sách Giáo khoa do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản được đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 1 với những sai lầm hết sức tai hại bị phản ứng dữ dội. Vì sao có hiện tượng giáo dục ngược đời, ngược mọi giá trị luân lý đạo đức?
Mời các bạn cùng theo dõi chuyên đề bình luận hôm nay.
Mời các bạn cùng đăng ký vào kênh, chia sẻ các video đến những người quan tâm khác.
Xin cảm ơn các bạn nhiều.

VÌ SAO NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHẲNG GIỐNG AI

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Một bộ sách Giáo khoa do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản được đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 1 với những sai lầm hết sức tai hại bị phản ứng dữ dội. Vì sao có hiện tượng giáo dục ngược đời, ngược mọi giá trị luân lý đạo đức?…

Một bộ sách Giáo khoa do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản được đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 1 với những sai lầm hết sức tai hại bị phản ứng dữ dội. Vì sao có hiện tượng giáo dục ngược đời, ngược mọi giá trị luân lý đạo đức?…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *