Việt Nam – Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Việt Nam -  Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Việt Nam – Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain. Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
* Ưu đãi 10% phí giao dịch tại sàn Binance : https://www.binance.com/vi/register?ref=T8PL3L9H
* Ưu đãi 20% phí giao dịch tại sàn Etoro : https://etoro.tw/3iswSRR
* Ưu đãi 30% phí giao dịch tại sàn Huobi :
https://www.huobi.com/vi-vi/topic/invited/?invite_code=g8v7c
* Tham gia Pi Network Code : https://minepi.com/trungnguyen689
*Tham gia Bee Network Code : nguyendinhtrung
* Tham gia GoodDollar :
https://wallet.gooddollar.org?inviteCode=Z4BwH3MWAK
#blockchain #Bitcoin #Pinetwork

Việt Nam – Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Việt Nam – Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain. Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. * Ưu đãi 10% phí…

Việt Nam – Nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain. Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. * Ưu đãi 10% phí…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *