[Vietsub + Kara] Diễn viên - Tiết Chi Khiêm

Nhạc và lời: Tiết Chi Khiêm
Translator: katzy
Timer: .Me.
Typesetter & Encoder: .Me.

[Vietsub + Kara] Diễn viên – Tiết Chi Khiêm

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE